SKANSEN FORTYFIKACJI PANCERNEJ TWIERDZY TORUŃ - BATERIA AB IV

Schron SBF-180 jest unikalnym obiektem z okresu zimnej wojny. Obiekt został wyprodukowany w 1966r. w fabryce ZREMB. Schron SBF-180 (oraz podobny konstrukcyjnie ale większy SBF-220) jest obiektem biernym, służącym jako schronienie dla 4-6 żołnierzy. Obiekt składa się z segmentów blachy falistej a całą konstrukcję umieszcza się pod ziemią. Wewnątrz w zabezpieczonym filtro-wentylacyjnie obiekcie znajdowały się cztery prycze oraz szafki i stoliki służące wygodnemu bytowaniu załogi.

   

Patronite 1.5 wsparli

napisz do nas: TTF


strona na serwerze www.fortyfikacje.pl